แคแสด

พรรณไม้สวยงาม

                             

ลักษณะทั่วไปของดอกไม้      

หน้าที่ 8

ดอกอัญชัน

ลักษณะทั่วไป

   อัญชันเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดเล็ก นิยมปลูกกันตามรั้วบ้าน ขึ้นได้ในดินทุกชนิดไม่เลือกสภาพ อายุนาน แต่ขึ้นกับอากาศ และสภาพแวดล้อม ใบเป็นใบรวม เถาและใบไม่รกแน่น ดอกมีหลายสีได้แก่สีครามแก่ สีน้ำเงิน สีขาว สีม่วง สีชมพู มีทั้งชนิดและกลีบซ้อน ดอกมีรูปร่างคล้ายฝาหอยเซลล์ กลีบนอกสีเขียว กลีบในมี 5 กลีบ กลีบบนใหญ่ สองกลีบข้างและกลีบล่างรวมกันเป็นรูปท้องเรือ นอกจากดอกมีความสวยงามแล้วใช้เป็นไม้ประดับแล้วนั้น ดอกอัญชันใช้ประโยชน์เป็นสีผสมขนมรับประทาน

 ฤดูกาลออกดอก

อัญชันเป็นพันธุ์ไม้ที่ออกดอกตลอดปี

ต้น         อัญชันเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยล้มลุกขนาดเล็ก มีเถาขนาดเล็กและอื่นๆ แต่ก็สามารถเลื้อยไปได้ไกลถึง 20 ฟุต ลักษณะเถาจะค่อนข้างกลม สีเขียวแต่หากเถาแกนจะเป็นสีน้ำตาล ตามลำต้นจะมีขนนุ่ม ๆ ปกคลุมโดยทั่วไป

ใบ         ใบของอัญชัน มีลักษณะเป็นช่อ มีใบย่อยรูปไข่ 5-7 ใบ ใบเล็กและค่อนข้างบาง รูปใบเกือบจะเป็น ทรงกลม ออกใบเป็นแผงสลับกันไปตามข้อต้น
ดอก      
ดอกอัญชันจะเป็นดอกเดี่ยว และจะออกดอกเป็นช่อตามปลายยอดช่อหนึ่งจะมีดอก 2.4 ดอกอัญชันจะมีทั้งชนิดดอกราและดอกซ้อน ดอกมีหลายสี เช่น สีน้ำเงินอมม่วง สีม่วง สีฟ้า สีขาว ลักษณะของ ดอกคล้ายดอกถั่วมี 2 กลีบ เมื่อกลีบดอกบานอ้าออกเต็มที่จะมองเห็นลักษณะของดอกคล้ายดอกถั่ว   มี 2 กลีบ เมื่อกลีบดอกบานอ้าออกเต็มที่ จะมองเห็นลักษณะคล้ายกาบหอย หรือปีกผีเสื้อ เมื่อดอกโรยก็จะติดฝัก
การปลุก

อัญชันมีวิธีการปลูกง่ายและขึ้นง่ายไม่ต้องการดูแลรักษามากนักวิธีการปลูกโดยการนำต้นกล้าจากการเพาะเมล็ดมาปลูกลงแปลงปลูก และบริเวณใกล้แปลงปลูกควรมีรั้ว หรือไม้ระแนงเพื่อ
ให้เถาอัญชันเลื้อยพาด หรือยึดเกาะเพื่อการทรงตัวได้

การดูแลรักษา

แสง          อัญชันเป็นไม้กลางแจ้งที่มีความต้องการแสงพอสมควร แต่ก็ไม่ถึงกับต้องการแสงจัดมาก

น้ำ             ต้องการน้ำปานกลาง การรดน้ำจะต้องไม่ถึงกับแฉะ รดน้ำแต่พอชุ่มก็พอ และควรรดน้ำวัน   ละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงเย็น

ดิน             อัญชันจะขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทราย ที่มีการระบายน้ำได้ดี

ปุ๋ย             ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกผสมกับดินปลูก

โรคและแมลง ไม่มีโรคและแมลงที่สำคัญ

การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

 

 

ดอกมะลิ

ลักษณะทั่วไป

     มะลิมีลักษณะต้นเป็นไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และ ไม้รอเลื้อย ใบมีทั้งใบเดี่ยวและใบรวม การจัดเรียงตัวของใบมีทั้งแบบใบอยู่ตรงกันข้าม ใบแบบสลับกัน ดอกมีสีขาว กลีบดอกมีชั้นเดียวและหลายชั้น เป็นดอกเดี่ยวและดอกช่อดอกจะออกจากยอดหรือข้างกิ่งส่วนมากมีกลีบเลี้ยง 4-9 กลีบ กลีบดอกมี 4-9 กลีบ โดยปกติดอกจะเริ่มบานในเวลาบ่ายแล้วร่วงในวันรุ่งขึ้น มะลิจะให้ดอกมากในฤดูร้อนและฤดูฝนแล้วจะน้อยที่สุดในฤดูหนาว

ความสำคัญ

   มะลิเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่นับวันมีความสำคัญมากขึ้นประโยชน์ที่ได้รับจากมะลิ เช่น เก็บดอกสำหรับทำพวงมาลัย ดอกไม้แห้ง อุตสาหกรรมน้ำมันหอมระเหย แล้วยังมีประโยชน์รวมถึงใช้เป็นพืชสมุนไพรรักษาโรคได้ เช่น มะลิซ้อนดอกสดใช้รักษาโรคตาเจ็บ แก้ตัวร้อน แก้หวัด เป็นต้น พื้นที่การปลูกมะลิของประเทศไทยในปี 2534 จำนวน 3,800 ไร่ แหล่งปลูกอยู่ในเขตจังหวัด นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำพูน หนองคาย สมุทรสาคร และนครปฐม เขตจังหวัดที่ปลูกมากที่สุด คือ นครปฐม ซึ่งปลูกถึง 1,964 ไร่ การส่งออกในปี 2534 จะส่งออกในรูปของดอกมะลิมูลค่า 23,990 บาท ส่งออกในรูปของต้นมะลิ มูลค่า 9,855 บาท และในรูปพวงมาลัย มูลค่าถึง 3,293,225 บาท ตลาดของมะลิในต่างประเทศที่สำคัญคือ เนเธอแลนด์ อเมริกา และเบลเยี่ยม ส่วนตลาดพวงมาลัยของไทยคือ อเมริกา และญี่ปุ่น

การตลาด

 ราคาของดอกมะลิในช่วงฤดูหนาวจะแพงมากบางปีตกราลิตรละ 600-700 บาท (ปากคลอกตลาด) ส่วนฤดูร้อน เฉลี่ยราคาลิตรละ 30 บาท ตลาดของดอกมะลิตลาดใหญ่อยู่ที่ ตลาดปากคลองตลาด และร้านดอกไม้โดยทั่วไปตามท้องตลาด

 

 

 

ดอกหางนกยูร

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ยืนต้น ลำต้นสูงประมาณ 50 ฟุต ผลัดใบ เรือนยอดรูปร่มแผ่กว้าง เปลือกต้นเรียบเมื่อยังเล็กมีสีเหลืองอ่อนๆ พอแก่กลายเป็นสีน้ำตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น มีใบย่อย 10-20 คู่ ใบขนาดเล็ก สีเขียวอ่อน ออกดอกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่งหรือกิ่งข้างตามส่วนยอด มี 5 กลีบ มีหลากสีเช่น เหลือง แดง ส้ม กลีบล่างจะมีจุดสีขาวประอยู่บนกลีบ ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ผลเป็นฝักแบนยาว โค้งงอคล้ายกับรูปดาบสีน้ำตาลอมดำ

ขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

เจริญเติบโตได้ดีในดินทราย แสงแดดจัด

ถิ่นกำเนิด เกาะมาดากัสการ์ในแอฟริกา

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 /ผู้จัดทำ ...

 **********************************************************