ปี่ไฉน

พพพปี่ไฉน มีสองท่อนแยกออกจากกันท่อนบนมีมี 7 รูเรียก เลาปี่ ท่นล่างเรียกลำโพง แต่เดิมใช้ในการใดยังไม่ทราบ สันนิษฐาน
ว่าใช้ในการประโคมคู่กับแตรสังข์ เช่นเวลาพระเจ้าแผ่นดินเสด็จ

 

เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า
adirek.com